ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ  
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 - เดือนกันยายน 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของกองช่างเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในด้านการเกษตร จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังอาคารป้องกันฯ และเปลี่ยนฮาร์ตดิส NVR จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสายอากาศเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารพร้อมฐานแม่เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา หมู่ที่ 6เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรวมผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำฉากใสกั้น COVID-19 สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารสำหรับการเลือกตั้งและตราประทับสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-011 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson L360 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-088 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาคู่มือประชาชนใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการรับสมัครการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกองส่งเสริมการเกษตรเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นแม่บ้านเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นแม่บ้านเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการผู้มีทักษะการสอนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมทรานเฟอร์บนเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 6525 ของกองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-007 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายอาคารพัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมวฯ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขนสงของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 7726 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 7726 บุรีรัมย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องเสียงของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 462-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกองส่งเสริมการเกษตรเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิดฯ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำที่ตั้งรูปภาพวางพวงมาลา จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียงโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดทำป้าย NewNormal ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัยฯ และป้ายอะคลิลิกที่จอดรถพร้อมขอบอะลูมิเนียม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-077 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการผู้มีทักษะการสอนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นแม่บ้านเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการผู้มีทักษะการสอนเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นแม่บ้านเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562)เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 14 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 14 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหนองตาราช - หนองมะค่า ตอนที่ 1) บ้านหนองตาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายหนองตาราช - หนองมะค่า ตอนที่ 1) บ้านหนองตาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (จำนวน 3 สาย) บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (จำนวน 3 สาย) บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (จำนวน 6 สาย) บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (จำนวน 6 สาย) บ้านหนองกก หมู่ที่ 9 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านเขว้า ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านเขว้า ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาราช หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     เชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 13 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,042,274

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.