ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     เอกสารประชาสัมพันธ์ 
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์  
     หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเปิดอ่าน
     ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.เปิดอ่าน
     การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.เปิดอ่าน
     การหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาเปิดอ่าน
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564เปิดอ่าน
     แอปพลิเคชัน "Smart Vote"เปิดอ่าน
     แอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด"เปิดอ่าน
     "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เปิดอ่าน
     ศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444เปิดอ่าน
     ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (สแกน QR Code กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา) https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectlocเปิดอ่าน
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนางรอง (ผ.ถ. 4/4) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนางรอง (ส.ถ. 4/4) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ถ.1/1) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ผ.ถ.1/1) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ถ./ผ.ถ.1/12) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 24 เมษายน 2563เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 71-77เปิดอ่าน
     สัญลักษณ์รณรงค์การเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     เอกสารรับชมและดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 48-70เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,042,225

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.