ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com    องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา NO Gift Policy  "งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     จดหมายข่าว 
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว  
     ประสัมพันธ์สรุปรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้อง/ร้องเรียน ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ด่านครอบครัว รั้วแห่งความปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566เปิดอ่าน
     ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระฟังธรรมเทศนาเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์การประเมินความพีงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการเปิดอ่าน
     กิจกรรมมอบนโยบาย No Gift Policyเปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ประกาศนโยบาย No gift Policyเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เชิญร่่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 โดยการสแกนคิวอาร์โคดร่วมแสดงความคิดเห็นทันทีเปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 6/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การออกรณรงค์ฉีดวัคซีน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ฉบับที่ 5/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.148.127
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,188,232

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.