ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สะเดา เลขที่ 153 หมู่ที่ 7 ถ.นางรอง-ปะคำ ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/โทรสาร : 044666714 เว็บไซต์ : www.sadao.go.th เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/สะเดา นางรอง ไลน์ไอดี : 0858577488 อีเมล์ : sadao.go.th@gmail.com

ทำเนียบผู้บริหาร/สมาชิกฯ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
สื่อสังคมออนไลน์
การปฏิบัติงาน
E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริหารเงินงบประมาณ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
การให้บริการ
เฟสบุ๊ค อบต.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผู้รับบริการ EIT
ITA
แผนที่ตั้งหน่วยงาน


  หน้าแรก     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
     การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ตำรวจ รพ.สต.เขว้า รพ.สต.หนองกก สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลฯ และหาแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน (ด่านครอบครัว รั้วแห่งความปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ขอเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเวปไซด์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/x6ifb3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเวปไซด์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x6ifb3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลสะเดา ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) ณ จุดบริการประชาชน บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา และด่านชุมชนตำบลสะเดาเปิดอ่าน
     การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลสะเดา ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 (วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565) ณ จุดบริการประชาชน บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา และด่านชุมชนตำบลสะเดาเปิดอ่าน
     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา โดยดำเนินการดังนี้ 1. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา 2. การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จากประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/x6ifb3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา ขอเชิญชวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th/go/iit/x6ifb3 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายวิจารณ์ เลียวเสถียรวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 78 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
งานยุทธศาสตร์ฯ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเลือกตั้งท้องถิ่น
การมีส่วนร่วม
งานควบคุมภายใน
Q&A
งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ
งานป้องกันฯ
สำนักปลัด อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.111.130
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,042,339

                              
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
153 หมู่ที่ 7 ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel : 044666714   Fax : 044666714
Email : sadao.go.th@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.